De juiste opvoeding begint bij kennis.

Wie Zijn Wij

Wij zijn een vzw dat een steentje probeert bij te dragen aan de samenleving door opvoedkundige lessen te geven aan jongeren. We proberen de jeugd die zijn identiteit kwijt is in de samenleving toch ergens een harmonieuze identiteit te bezorgen. Zodoende met Arabische en Islam lessen op een interactieve wijze en zo dicht mogelijk bij onze student(en)(tjes) in te spelen.

 

Wij zijn een team van meer dan 3 personen die de Nederlandse taal machtig is en hier zijn opgegroeid. We spreken dus de jongeren aan in de taal die zij in aanmerking komen en proberen de gulden middenweg te verduidelijken. We geven kortom niet alleen Arabische en Islam lessen maar we proberen onze jeugd aan te sporen om te studeren en geven hen een duidelijk perspectief die hen zal baten in hun toekomst.

We proberen hun problemen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden op te klaren en hoe ze er met de juiste wijsheid mee moeten omgaan. In het kort we zien onze studentjes als onze eigen bloed kinderen.

Onze Missie

We willen een jeugd creëren dat een mooi aangenaam harmonie kan vinden in de samenleving tussen standvastigheid in religie en tussen de wereldse zaken. Daarop proberen we in te werken en de jeugd een duidelijk identiteit te bezorgen. Onze missie is een jeugd creëren die duidelijk zijn stappen kent in het leven en er naar handelt en zijn dromen probeert waar te maken maar tegelijk zijn waardes en principes niet achterwege laat.

Onze Lessen

Onze lessen zijn gebaseerd op 2 hoofdvakken namelijk Arabisch en islam. We vinden dat het Arabisch de sleutel is tot de identiteit van onze jeugd en de sleutel is tot het juist begrijpen van zaken wat betreft het geloof. Het vak islam wordt in het Nederlands gegeven zodat onze studenten de lessen optimaal kunnen benutten en zo efficiënt mogelijk kunnen ontwikkelen in hun geloof.


Maar daarbuiten hechten we enorm veel aandacht aan zelfrespect  en andere, en de aandacht te hechten aan communicatie en we proberen zo dicht mogelijk bij onze studentjes te zijn door te spreken over hun gevoelens, hun problemen en daarop een oplossing te vinden waar de student zelf mee tevreden is.

Verhaal

Het

Start
2016
Steeds meer aan het groeien
2018
2015
60+ Studenten
2017
Toekomst

Gestart in Mei 2015 door Abdelhadi.
Abdelhadi gaf Arabische en Islam lessen aan een kleine groep van 30 leerlingen.
Attarbiya was toen nog niet een VZW (vereniging zonder winstoogmerk).
In 2016 verdubbelde het aantal naar maar liefst 60 leerlingen. In dit jaar was Attarbiya officieel een VZW geworden. Vervolgens in 2017 groeiden het aantal leerlingen en studenten en werden er ook lessen gegeven aan volwassenen. Wij verwachten een positieve groei voor 2018 en de toekomst in sha'Allah.

Contact

Adres

Inschrijven

2018 VZW ATTARBIYA ©  All Right Reserved.